Vaccin mot Japansk encefalit

Japansk encefalit (hjärninflammation) är en virussjukdom som sprids via myggor. Det är en ovanlig men allvarlig sjukdom som du kan vaccinera dig mot. 

Japansk encefalit kan förekomma i

  • Sydostasien (året runt)
  • Östra Asien (april-oktober)
ikon för spruta

Japansk encefalit

Vaccin mot japansk hjärninflammation

1300 kr / dos

Gratis vaccinationsrådgivning

Mottagningar nära dig med lediga tider

Enkel tidsbokning med Vacci-tjänsten

Automatisk påminnelse när du ska ta nästa dos (2-3 doser)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vaccin mot japansk encefalit

Har du en annan fråga? Hör av dig så svarar någon av våra medicinska experter.

man med resväska i handen

När behöver jag vaccinera mig mot japansk encefalit? 

Du behöver vaccinera dig om du ska resa till områden där japansk hjärninflammation är vanligt förekommande (ex. på landsbygden) eller om du ska vara i områden i mer än 3 veckor där sjukdomen kan förekomma.

Du behöver också vaccinera dig om det finns risk att du utsätts för smitta i ditt arbete (ex. att du jobbar i laboratorium).

Hur många doser vaccin behöver jag ta?

Du behöver ta 2 doser av vaccinet, med 1-4 veckors mellanrum. Skyddet räcker i upp till 1 år.

Är du över 60 år kan du behöva en tredje dos. Den tredje dosen tar du 1-4 veckor efter den andra dosen.

Kan jag vaccinera mina barn mot japansk encefalit? 

Du kan vaccinera barn från 2 månader. 

Barn under 18 år får 2 doser med 4 veckors mellanrum. Skyddet räcker i upp till 1 år. 

Kan jag få några biverkningar?

Vanliga biverkningar är huvudvärk, muskelvärk eller ömhet där du fick injektionen. Du kan också bli illamående, känna dig trött eller få influensaliknande sjukdom och feber.

Hos små barn är det vanligare med feber, diarré, influensaliknande sjukdom och irritabilitet. 

Biverkningarna brukar försvinna inom ett par dagar.

Vad kostar det? 

Pris: 1300 kr/dos

man med huvudvärk och magont

Hitta lediga tider på mottagningar nära dig.

Vaccinationer ska inte vara svårt och tidskrävande. Därför byggde vi vacci.

läkare med en spruta vaccin