Vaccin mot Gula febern

Gula febern är en virussjukdom som sprids via myggor. Många som får gula febern får inga eller milda symtom men om du blir svårt sjuk är dödligheten kring 50%. Det finns ingen behandling mot gula febern men du kan skydda dig genom att vaccinera dig. 

Gula febern kan förekomma i

  • Tropiska Afrika
  • Tropiska Central- och Sydamerika
ikon för spruta

Gula febern

Stamaril

580 kr / dos

Gratis vaccinationsrådgivning

Mottagningar nära dig med lediga tider

Enkel tidsbokning med Vacci-tjänsten

Vaccinationsintyg för gula febern som följer WHOs krav

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om gula febern vaccin

Har du en annan fråga? Hör av dig så svarar någon av våra medicinska experter.

man med resväska i handen

När behöver jag vaccinera mig mot gula febern? 

Du behöver vaccinera dig om du

  • ska resa till
  • passera genom
  • eller bor i ett område där gula febern förekommer

Du kan också behöva vaccinera dig om du reser till ett land som kräver ett internationellt vaccinationsintyg eller om det finns risk att du utsätts för smitta i ditt arbete (ex. att du jobbar i laboratorium). 

Hur får jag ett intyg på att jag vaccinerat mig mot gula febern?

När du har vaccinerat dig utfärdar vaccinationsmottagningen ett internationellt vaccinationsintyg, som följer WHOs krav. Intyget börjar gälla 10 dagar efter att du har vaccinerat dig. 

Kan jag vaccinera mitt barn mot gula febern?

Du kan vaccinera ditt barn från 9 månader.

Vem ska inte vaccinera sig mot gula febern?

Vaccinet är ett s k levande försvagat vaccin och ska därför inte tas av personer med dåligt eller nedsatt immunförsvar (pga sjukdom eller ålder), om du har problem thymuskörteln, om du är gravid eller är allergisk mot ägg eller hönsprotein.

Hur många doser gula febern vaccin behöver jag ta?

Du behöver ta 1 dos av vaccinet, minst 10 dagar innan du reser.

tre barn
man med huvudvärk och magont

Hur länge är jag skyddad efter vaccinationen?

Skyddet förväntas räcka i minst 10 år. Enligt WHO är skyddet livslångt. 

Kan jag få några biverkningar?

Allvarliga biverkningar är ovanligt. En vanlig biverkning är att det blir rött, svullet eller ömt där du fick injektionen. Du kan också få huvudvärk, feber, muskelvärk, känna dig trött och bli illamående. Biverkningarna brukar försvinna inom ett par dagar.

Vad kostar det? 

Gula febern vaccin pris: 580 kr/dos

Hitta lediga tider på mottagningar nära dig.

Vaccinationer ska inte vara svårt och tidskrävande. Därför byggde vi vacci.

läkare med en spruta vaccin