Vanliga frågor och svar om fästingbett, TBE och Borrelia

Hur långt skall det gå mellan påfyllnadsdoserna?

Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.
Du får vanligtvis tre doser det första året:
  • Dos ett.
  • Dos två, en månad efter dos ett.
  • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.
Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:
  • Dos fyra, tre år efter dos tre.
Därefter rekommenderas påfyllnadsdos vart femte år.
Du som har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.
Du får vanligtvis fyra doser det första året:
  • Dos ett.
  • Dos två, en månad efter dos ett.
  • Dos tre, två månader efter dos två.
  • Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.
Efter dos fyra är du skyddad i tre år.
För att behålla skyddet behöver du dos fem, tre år efter dos fyra.
Därefter rekommenderas påfyllnadsdos vart femte år.
Tidigare rekommenderades påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.
Du som inte har fått en extrados första året kan istället få en extrados minst två månader efter ordinarie tidsintervall för nästa dos.

Kan äggallergiker ta vaccin mot fästingar?

Det är en fråga du måste ta upp med vaccinatören då du ska få sticket. Ev. äggallergi ingår också i den hälsodeklaration man alltid fyller i inför vaccination. TBE-vaccinen innehåller små spårmängder av äggviteämne.
Är man uttalat allergisk mot ägg kan reaktion förekomma, men sällan allvarligt. Man måste göra en bedömning från fall till fall, och man brukar då bl a värdera in hur det gått vid tidigare vaccinationer, särskilt vid MPR-vaccination eftersom det vaccinet innehåller större mängder ägg än TBE-vaccinet. Risken för anafylaktisk reaktion är dock nästintill försumbar vid vaccination av äggallergiker med både MPR och TBE-vaccinen.

Kan jag vaccinera mitt barn för TBE?

Ja, alla över 1 år kan vaccinera sig för tbe.

Hur lång tid skall det gå mellan TBE-vaccination och Covid-19-vaccination?

Vi, och FHM, rekommenderar minst 7 dagar före och efter de olika vaccinationerna.

Gratis vaccinationsrådgivning

Mottagningar nära dig med lediga tider

Enkel tidsbokning med Vacci-tjänsten

Automatisk påminnelse när du ska ta nästa dos (2-3 doser)

Hitta lediga tider på mottagningar nära dig.

Vaccinationer ska inte vara svårt och tidskrävande. Därför byggde vi vacci.

läkare med en spruta vaccin