TBE vaccin (fästingvaccin)

Fästingar blir en allt vanligare syn i svensk natur. De flesta fästingar bär på TBE-viruset, som leder till hjärn- eller hjärnhinneinflammation för upp till en tredjedel av de som blir bitna. Minska risken att bli sjuk med TBE vaccin.

Fästingar finns i hela Sverige, men följande är riskområden för TBE:

 • Stockholm
 • Vänern och Vättern
 • Göteborg
 • Sydöstra Sverige
 • Blekinge
 • Halland
 • Gotland
  • Stora Karlsö
  • Gotska Sandön
 • Vissa områden i Bohuslän.
ikon för spruta

TBE vaccin

Skyddar mot fästingburen hjärnhinneinflammation

från 295 kr / dos

Gratis vaccinationsrådgivning

Mottagningar nära dig med lediga tider

Enkel tidsbokning med Vacci-tjänsten

Automatisk påminnelse när du ska ta nästa dos (4-5 doser)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om TBE och TBE vaccin

Har du en annan fråga? Hör av dig så svarar någon av våra medicinska experter.

fyra händer som sträcker sig mot varandra

Är TBE farligt?

I värsta fall kan TBE orsaka ett livshotande tillstånd, men förlamning och förlorad balans är inte ovanliga symptom. En vaccination är det enda som skyddar. 

Vilka bör vaccinera sig mot TBE?

Det rekommenderas att alla som vistas i riskområden vaccinerar sig. Till riskområden räknas framför allt Västra Götalands, Stockholms, Södermanlands och Uppsala län, men fästingar kan dyka upp överallt där det finns högt gräs och skugga.

Hur många doser TBE vaccin ska jag ta? 

Om du är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis tre doser det första året:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter dos ett.
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fyra, tre år efter dos tre.

Därefter rekommenderas påfyllnadsdos vart femte år.

Om du har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas får du vanligtvis fyra doser det första året:

 • Dos ett.
 • Dos två, en månad efter dos ett.
 • Dos tre, två månader efter dos två.
 • Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.

Efter dos fyra är du skyddad i tre år.

För att behålla skyddet behöver du dos fem, tre år efter dos fyra.

Därefter rekommenderas påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.

Du som inte har fått en extrados första året kan istället få en extrados minst två månader efter ordinarie tidsintervall för nästa dos.

familj som ska boka vaccin i en app
tre barn

Kan äggallergiker ta TBE vaccin?

Det är en fråga du måste ta upp med vaccinatören då du ska få sticket. Ev. äggallergi ingår också i den hälsodeklaration man alltid fyller i inför vaccination. TBE-vaccinen innehåller små spårmängder av äggviteämne.

Är man uttalat allergisk mot ägg kan reaktion förekomma, men sällan allvarligt. Man måste göra en bedömning från fall till fall, och man brukar då bl a värdera in hur det gått vid tidigare vaccinationer, särskilt vid MPR-vaccination eftersom det vaccinet innehåller större mängder ägg än TBE-vaccinet. Risken för anafylaktisk reaktion är dock nästintill försumbar vid vaccination av äggallergiker med både MPR och TBE-vaccinen.

Kan jag vaccinera mitt barn för TBE?

Ja, alla över 1 år kan vaccinera sig för TBE.

Hur lång tid skall det gå mellan TBE-vaccination och Covid-19-vaccination?

Vi, och FHM, rekommenderar minst 7 dagar före och efter de olika vaccinationerna.

Kan jag få några biverkningar?

Vanliga biverkningar är ömhet där du fick injektionen. Du kan också är få lätt feber, huvudvärk, bli illamående och kräkas, känna dig trött eller få muskel- och ledvärk. Biverkningarna brukar försvinna inom ett par dagar.

Vad kostar det?

TBE vaccin pris: från 295 kr/dos.

man med huvudvärk och magont

Hitta lediga tider på mottagningar nära dig.

Vaccinationer ska inte vara svårt och tidskrävande. Därför byggde vi vacci.

läkare med en spruta vaccin